pınar başından bulanır 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.