pi sayısı 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . pi sayısı
        . pi sayısını virgülden sonra yüz bininci basamağına kadar ezberlemek