mürteci sözlük » q klavyede �apkal� harf yazabilmek - her şey aslına rücû eder

q klavyede �apkal� harf yazabilmek 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . q klavye
        . q klavyede şapkalı harf yazabilmek