mürteci sözlük » quan - her şey aslına rücû eder

quan 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . quan jue
        . quantitatif
        . quantum