s�z�m meclisten d��ar� 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.