söğüdün yaprağı narindir narin 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.