mürteci sözlük » sözsüz konuşabilmek - her şey aslına rücû eder

sözsüz konuşabilmek 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . sözlük yazarlarının mahlasları