mürteci sözlük » s�radan bir g�n�n an�lar� - her şey aslına rücû eder

s�radan bir g�n�n an�lar� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.