sakın terk i edepten 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.