siyaset konuşan kız 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . siya siyabed
        . siya siyabend
        . siyabend u xece
        . siyabend u xecê
        . siyad