mürteci sözlük » taacc�b - her şey aslına rücû eder

taacc�b 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . taaccüb
        . taaccüp