tanrım bana dokun 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . tanrı
        . tanrı benim ışımdır
        . tanrı böyle istiyor
        . tanrı da erime
        . tanrı dağı kadar türk hira dağı kadar müslüman