mürteci sözlük » tarihimizle hesapla�mak - her şey aslına rücû eder

tarihimizle hesapla�mak 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . taridyum
        . tarif
        . tarife
        . tarife cetveli
        . tarife kotası