tir i nigehin açtı ciğergahıma yare 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat yle benzer eyler bulduk:

        . tir i nigehin at ciergahma yare
        . tir tir
        . tir tir titremek