tir i nigehin açtı ciğergahıma yare 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . tir i nigehin açtı ciğergahıma yare
        . tir tir
        . tir tir titremek