ufac�k tefeciktin 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . ufacık tefecik içi dolu fıçıcık
        . ufacık tefeciktin