mürteci sözlük » unum - her şey aslına rücû eder

unum 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . unumu elemişim eleğimi duvara asmışım