vacib ��l v��cud 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . vacib ul vücud
        . vacib ül vücud
        . vacip