mrteci szlk » yalnızlığın şarkısı - her ey aslna rc eder

yalnızlığın şarkısı 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat yle benzer eyler bulduk:

        . yalnizdut
        . yalnizliktirbununadi
        . yaln internet
        . yalnz
        . yalnz adam