yaln覺zl覺覺n ark覺s覺 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat 騽le benzer eyler bulduk:

        . yalnizdut
        . yalnizliktirbununadi
        . yaln internet
        . yalnz
        . yalnz adam