zeytin dalı harekatı 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . zeytin
        . zeytin ağacı
        . zeytin dalı
        . zeytin dalı harekatı
        . zeytin ekmek