kur an ı kerim de nesh edilmiş ayet yoktur

  1. neshin varlığını yokluğunu risaleden birkaç alıntı, kur'an'dan birkaç alıntıyla açıklayabilmek mümkün değildir. bu gibi konularda alimlerin dediğine bakılır, sizin üç-beş ayetten çıkardığınız hükme değil. işte bu durumlarda biz bilmeyiz, alim bilir. biz de bilme iddiası taşıdığımız için çıkıyor ya tartışmalar zaten. keşke imam-ı azamları uyaranlar, bediüzzamanları uyaranlar sadece öğrencileri olsa diye geçirdim içimden.
    (#123195) genocide|12/05/2010 13:54|