kurultay

  1. (gbkz: moolca)'dan dilimize gemi olan kelime.
    (#325206) fuu|02/08/2011 02:42|