kelime
yazar
nasl sralayalm?
zaman aral uradan

uraya
detayl


d e t a y   a r a
 
(dn: 2019-06-24)

(1) balk : (1) entry

  gnn sz